Ako správne napísať texty na webstránky
texty

Keď je design zodpovedný za prvý dojem návštevníka webstránky, texty ktoré sa na nej nachádzajú majú za úlohu návštevníka presvedčiť, aby sa na vaše webstránky vrátil aj v budúcnosti. Jednoducho povedané príjemný design je veľmi dôležitý, ale spávne napísané texty sú ešte dôležitejšie. Jednak pre návštevníkov webstránky a takisto kvôli internetovým vyhľadávačom, ktoré práve na základe textov rozhodujú o “viditeľnosti” webstránky.
V článku nájdete niekoľko základných rád, odporúčaní a tipov ako napísať internetový text, tak aby nedonútil potenciálneho zákazníka opustiť, Vaše webstránky a zároveň aby ho vyhľadávače zaradili čo najvyššie.

Buďte originálny

Nekopírujte texty od konkurencie. Je určite lepšie, keď článok napíšete sami vo vlastnom štýle, aj keď nebude dokonalý, ale bude jedinečný. Návštevník webstránky to pravdepodobne nezistí, ale google obsahuje algoritmus na kontrolu duplicity textu.

Buďte struční

Nepoužívajte siahodlhé opisy. Užívateľ sa potrebuje čo najrýchlejšie dostať k informáciám. Preto píšte priamo k veci, výstižne a jasne. Používajte radšej kratšie vety, ako komplikované súvetia.

Buďte zrozumiteľní

Nekomplikujte text. Vyjdite v ústrety čitateľovi, myslite na to, že nemusí rozumieť všetkým odborným termínom vo vašom biznise.

Štruktúrujte

Nevytvárajte jednoliaty text. Používajte odstavce alebo odrážky. Správna štruktúra vytvára u čitateľa dojem, že je text kratší.

Buďte úprimní

Nepíšte reklamu. Opíšte svoju tému úprimne, bez zbytočných marketingových omáčok.

Klúčové slová

Používajte klúčové slová, na základe ktorých vaše webstránky nájdu internetové vyhľadávače. Dbajte ale na to aby kľúčové neboli používané nasilu a aby sa často neopakovali.